Regulamin gry

Regulamin dla oddziału BlackOut w Ostrowie Wielkopolskim

1. Każda osoba przebywająca w którymś z pokoi BlackOut zobowiązana jest do przestrzegania poniższych zasad.

2. Rezerwacje

2a) Rezerwacji można dokonywać przez stronę www lub telefonicznie.

2b) W dniu rezerwacji kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia obecności. Bardzo prosimy o ewentualne odwoływanie rezerwacji najpóźniej w dniu poprzedzającym grę (nie blokujemy wtedy terminu innym klientom). W przypadku niezgłoszonej nieobecności zastrzegamy sobie prawo do wpisania grupy na tzw. "czarną listę". Takie osoby będą w przyszłości mogły wziąć udział w grze jedynie po przedpłacie.

2c) Niestety nie jesteśmy w stanie akceptować spóźnień ze względu na charakter naszych uslug, opartych na rezerwacji danej godziny dla konkretnej grupy gości. W przypadku spóźnienia grupa może nie zostać przyjęta, lub czas gry skrócony adekwatnie do spóźnienia.

3. Gra

3a) Gra w BlackOut odbywa się w jednym z dostępnych pokoi.

3b) Celem gry jest wydostanie się z pokoju poprzez odnalezienie klucza do wyjścia w ciągu maksymalnie 60 minut. W celu odnalezienia klucza należy rozwiązać szereg zadań, łamigłówek logicznych i odnaleźć przedmioty pomocne w rozwiązaniu zagadki - bez użycia siły fizycznej.

3c) W każdej grupie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba dorosła. BlackOut sugeruje, aby wiek uczestników nie był niższy niż 16 lat, młodsze dzieci wchodzą z opiekunami, za ich zgodą i na ich odpowiedzialność.

3d) Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W przeciwnym wypadku BlackOut zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zabawie takim osobom.

3e) Do pokoju nie można zabierać telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych oraz ostrych i niebezpiecznych narzędzi.

3f) Uczestnicy gry proszeni są o przybycie ok. 5 minut przed umówiąną godzinę - jest to czas na wprowadzenie, wyjaśnienie wątpliwości, skorzystanie z toalety.

4. Zasady bezpieczeństwa

4a) Podczas zabawy w pokojach gracze nie używają siły fizycznej. Zabrania się wyrywania stałych elementów wyposażenia, przesuwania ciężkich mebli, uderzania w przedmioty oraz ingerencji w przedmioty wyłączone z gry (oznaczone specjalnymi symbolami). Koszty uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia ponoszą gracze, jeżeli powstały z ich winy.

4b) Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność. Wszelkie okoliczności mogące wpływać na przebieg i bezpieczeństwo gry (takie jak: niektóre choroby, ciąża, używki, zbyt niski wiek itp.) powinne być zgłaszane obsłudze już podczas rezerwacji.

4c) Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzagania niniejszego regulaminu BlackOut nie ponosi odpowiedzialności.

4d) BlackOut zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestników z lokalu, jeśli rażąco naruszają regulamin.

5. Płatność

5a) Koszt zabawy jest uzależniony od ilości osób w grupie. Aktualne cenniki znajdują się na stronie blakout-room.pl oraz w lokalu.

5b) Płatności można dokonywać wyłącznie na miejscu, gotówką lub voucherem prezentowym.

 

 

Ostrów WIelkopolski
ul. Grabowska 23
63-400 Ostrów Wielkopolski