Regulamin gry

Regulamin dla oddziału BlackOut w Ostrowie Wielkopolskim

1. Każda osoba przebywająca w którymś z pokoi BlackOut zobowiązana jest do przestrzegania poniższych zasad.

2. Rezerwacje

2a) Rezerwacji można dokonywać przez stronę www wybierając zakładkę "Pokoje Ostrów Wielkopolski" lub telefonicznie.

2b) W dniu rezerwacji kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia obecności. Bardzo prosimy o ewentualne odwoływanie rezerwacji najpóźniej w dniu poprzedzającym grę (nie blokujemy wtedy terminu innym klientom).

2c) Dostępne godziny podane są na stronie www w zakładce "Pokoje Ostrów Wielkopolski"

3. Gra

3a) Gra w BlackOut odbywa się w jednym z dwóch dostępnych pokoi: Azyl Psychopaty lub Sekrety Adolfa.

3b) Celem gry jest wydostanie się z pokoju poprzez odnalezienie klucza do wyjścia w ciągu maksymalnie 60 minut. W celu odnalezienia klucza należy rozwiązać szereg zadań, łamigłówek logicznych i odnaleźć przedmioty pomocne w rozwiązaniu zagadki.

3c) W każdej grupie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba dorosła. BlackOut sugeruje, aby wiek uczestników nie był niższy niż 16 lat, młodsze dzieci wchodzą z opiekunami, za ich zgodą i na ich odpowiedzialność.

3d) Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W przeciwnym wypadku BlackOut zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zabawie takim osobom.

3e) Do pokoju nie można zabierać telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych oraz ostrych i niebezpiecznych narzędzi.

3f) Uczestnicy gry proszeni są o przybycie ok. 5 minut przed umówiąną godzinę - jest to czas na wprowadzenie, wyjaśnienie wątpliwości, skorzystanie z toalety.

4. Zasady bezpieczeństwa

4a) Podczas zabawy w pokojach gracze nie używają siły fizycznej. Zabrania się wyrywania stałych elementów wyposażenia, przesuwania ciężkich mebli, uderzania w przedmioty oraz ingerencji w przedmioty wyłączone z gry (oznaczone specjalnymi symbolami).

4b) Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.

4c) Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzagania niniejszego regulaminu BlackOut nie ponosi odpowiedzialności.

4d) BlackOut zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestników z lokalu, jeśli rażąco naruszają regulamin.

5. Płatność

5a) Koszt zabawy jest uzależniony od ilości osób w grupie. Aktualne cenniki znajdują się na stronie w zakładce "Pokoje Ostrów Wielkopolski".

5b) Płatności można dokonywać wyłącznie na miejscu, gotówką lub voucherem prezentowym.

 

 

Ostrów WIelkopolski
ul. Wrocławska 14/12
63-400 Ostrów Wielkopolski