Regulamin gry

Regulamin BlackOut w Ostrowie Wielkopolskim

1. Każda osoba przebywająca w którymś z pokoi BlackOut zobowiązana jest do przestrzegania poniższych zasad.

2. Rezerwacje

2a) Rezerwacji można dokonywać przez stronę www wybierając zakładkę "Pokoje" lub telefonicznie.

2b) W dniu rezerwacji kontaktujemy się z Państwem w celu potwierdzenia obecności. Bardzo prosimy o ewentualne odwoływanie rezerwacji najpóźniej w dniu poprzedzającym grę (nie blokujemy wtedy terminu innym klientom). W przypadku niezgłoszonej nieobecności zastrzegamy sobie prawo do wpisania grupy na tzw. „czarną listę”. Takie osoby w przyszłości mogą wziąć udział w grze jedynie po przedpłacie.

2c)W związku ze specyficznym charakterem naszych usług, opartych na rezerwacji danej godziny dla konkretnej grupy, nie jesteśmy w stanie akceptować spóźnień. W takich przypadkach grupa może nie zostać przyjęta lub czas gry będzie ograniczony proporcjonalnie do spóźnienia.

3. Gra

3a) Gra w BlackOut odbywa się w jednym z dostępnych pokoi.

3b) Celem gry jest wydostanie się z pokoju poprzez odnalezienie klucza do wyjścia w ciągu maksymalnie 60 minut. W celu odnalezienia klucza należy rozwiązać szereg zadań, łamigłówek logicznych i odnaleźć przedmioty pomocne w rozwiązaniu zagadki.

3c) W każdej grupie powinna znajdować się przynajmniej jedna osoba dorosła. BlackOut sugeruje, aby wiek uczestników nie był niższy niż 16 lat, młodsze dzieci wchodzą z opiekunami, za ich zgodą i na ich odpowiedzialność.

3d) Uczestnicy gry nie mogą znajdować się pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W przeciwnym wypadku BlackOut zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w zabawie takim osobom.

3e)Do pokoju nie można zabierać telefonów komórkowych ani innych sprzętów elektronicznych oraz ostrych i niebezpiecznych narzędzi.

3f) Uczestnicy gry proszeni są o przybycie ok. 5 minut przed umówioną godziną - jest to czas na wprowadzenie, wyjaśnienie wątpliwości, skorzystanie z toalety.

4. Zasady bezpieczeństwa

4a) Podczas zabawy w pokojach gracze nie używają siły fizycznej. Zabrania się wyrywania stałych elementów wyposażenia, przesuwania ciężkich mebli, uderzania w przedmioty oraz ingerencji w przedmioty wyłączone z gry (oznaczone specjalnymi symbolami). Koszty uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia ponoszą gracze, jeśli szkody powstały z ich winy.

4b)Uczestnicy biorą udział w grze na własną odpowiedzialność.Wszelkie okoliczności mogące wpływać na bezpieczeństwo gry (takie jak: niektóre choroby, ciąża, używki, zbyt niski wiek itp.) powinny zostać zgłaszane obsłudze już w trakcie rezerwacji.

4c) Za wszelkie szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu BlackOut nie ponosi odpowiedzialności.

4d) BlackOut zastrzega sobie prawo do wyproszenia uczestników z lokalu, jeśli rażąco naruszają regulamin.

5. Płatność

5a) Koszt zabawy jest uzależniony od ilości osób w grupie. Aktualne cenniki znajdują się na stronie w zakładce "Pokoje Ostrów Wielkopolski".

5b) Płatności można dokonywać wyłącznie na miejscu, gotówką, kartą płatniczą lub voucherem prezentowym.

6. Polityka prywatności

6a) Administratorem Państwa danych osobowych jest firma BlackOut Karolina Witkowska z siedzibą przy ul. Grabowskiej 23 w Ostrowie Wielkopolskim, NIP 622-245-65-48

6b)Państwa dane podane podczas rezerwacji terminu, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji usługi oraz kontaktu w celu ewentualnego omówienia szczegółów, przypomnienia o terminie wizyty. Po wykonaniu usługi dane są usuwane z naszych baz danych.

6c) Przez cały ten okres przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych, zmieniania ich oraz usuwania.

 

 

Ostrów WIelkopolski
ul. Grabowska 23
63-400 Ostrów Wielkopolski